Ooijpolder-Groesbeek was tussen 2008 en 2011 een van de vier voorbeeldgebieden die financiering kregen van het ministerie van EL&I. In deze gebieden werden gebruikers en financiers van het landschap met elkaar in contact gebracht. Samen verbeterden zij de kwaliteit van het landschap, bijvoorbeeld door de randen van percelen te verbeteren, het landschap toegankelijker te maken voor recreanten en door cultuurhistorische waarden te behouden. Ooijpolder-Groesbeek was het enige voorbeeldgebied dat voor de uitvoering van het plan contracten voor 30 jaar afsloot met grondeigenaren en het 'Loket Groenblauwe Diensten' zorgt voor de uitvoering van een unieke regeling. Bureau Niche verzorgt het volledige project- en procesmanagement in opdracht van Via Natura en betrokken gemeenten. Bekijk de film voor meer informatie.

15

Buitenruimtes scholen en kinderopvang

Een goed ontworpen speelplein is een landschap dat kinderen uitdaagt...

Lees meer...

14

Speelnatuur en beleefpaden

Natuur daagt altijd uit tot spelen en ontdekken. Het hoeft...

Lees meer...

 

Img 4481Categorie

Eigen producten

Sommige producten of objecten maken we op eigen initiatief omdat...

Lees meer...

12

Educatie en communicatie

We zijn in staat om goed te luisteren en ons...

Lees meer...

 

11

Procesmanagement landelijk gebied

In zorgvuldige afstemming met partners realiseert Bureau Niche innovatieve projectplannen...

Lees meer...

13

Training en coaching

Rondom speelnatuur verzorgen we trainingen, excursies en netwerkbijeenkomsten voor professionals...

Lees meer...

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura