Nieuws

speelnatuur

Voorzieningenhart Op de Heuvel

‘We willen ook een Avonturenbos’  werd gezegd toen de buitenruimte bij de nieuwbouw van het voorzieningenhart op de Stekkenberg ter sprake kwam op een gebruikersavond.  Dat was de inspiratie voor het ontwerp en voor de aanleg. 

 

Ondertussen wordt er al volop gespeeld door kinderen van de basisschool, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Door de ruimte goed in te delen zijn mogelijkheden ontstaan voor veel verschillende spelsoorten op het terrein. Omdat deze plek ook een sociale functie heeft in de wijk is er ook ruimte voor ontmoeting, van kleine ontmoetingen tot georganiseerde evenementen. 

 De gebruikers zijn erg tevreden. Kinderen spelen gevarieerder in een natuurlijk terrein en voor de ouderen is er een prachtig terras waar ze ook naar de kinderen kunnen kijken. En in de winter is het voetbalveldje zo in een schaatsbaan omgetoverd. 

 

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38