speelnatuur

‘We willen ook een Avonturenbos’  werd gezegd toen de buitenruimte bij de nieuwbouw van het voorzieningenhart op de Stekkenberg ter sprake kwam op een gebruikersavond.  Dat was de inspiratie voor het ontwerp en voor de aanleg. 

 

Ondertussen wordt er al volop gespeeld door kinderen van de basisschool, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Door de ruimte goed in te delen zijn mogelijkheden ontstaan voor veel verschillende spelsoorten op het terrein. Omdat deze plek ook een sociale functie heeft in de wijk is er ook ruimte voor ontmoeting, van kleine ontmoetingen tot georganiseerde evenementen. 

 De gebruikers zijn erg tevreden. Kinderen spelen gevarieerder in een natuurlijk terrein en voor de ouderen is er een prachtig terras waar ze ook naar de kinderen kunnen kijken. En in de winter is het voetbalveldje zo in een schaatsbaan omgetoverd. 

 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura