Procesmanagement landelijk gebied

Procesmanagement Illustratie

In zorgvuldige afstemming met partners realiseert Bureau Niche innovatieve projectplannen in de praktijk. We geven sturing aan processen met het oog vast op het einddoel gericht. Dat doen we doelgericht en bij voorkeur in een vlot tempo, maar ook met een aandacht voor betrokkenen, randvoorwaarden, gevoeligheden, belangen en risico’s. Iedereen wordt serieus genomen en dat vormt de basis voor succesvolle en effectieve samenwerking. Soms gaan er deuren open die altijd gesloten leken. Met deze werkwijze hebben we tal van projecten kunnen realiseren in de openbare ruimte zoals een trekpontje over het meertje, een landschapskunstwerk, een loopbrug over de rijksweg, veel speelnatuur en beleefpaden.

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura