In 2009 is het landelijke voorbeeldgebied landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek van start gegaan, met financiering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Gelderland en private financiering. In een gebied van 500 hectare werd binnen vijf jaar een samenhangend netwerk van 25 hectare lijnvormige landschaps-elementen gerealiseerd: vijf procent van het boerenland wordt landschap, voorzien van boerenlandpaden. Het is een uniek project, vastgelegd in contracten met de grondeigenaren voor 30 jaar. Het Loket Groenblauwe Diensten ondersteunt daarbij. Zij geeft voorlichting, beoordeelt plannen en toetst deze aan de subsidieregeling van de gemeente. Bureau Niche geeft mede invulling aan dit loket. Zij leidt het project en verzorgt de communicatie en monitoring van de resultaten. Zie ook www.vianatura.nl.

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura