Ooijpolder-Groesbeek was tussen 2008 en 2011 een van de vier voorbeeldgebieden die financiering kregen van het ministerie van EL&I. In deze gebieden werden gebruikers en financiers van het landschap met elkaar in contact gebracht. Samen verbeterden zij de kwaliteit van het landschap, bijvoorbeeld door de randen van percelen te verbeteren, het landschap toegankelijker te maken voor recreanten en door cultuurhistorische waarden te behouden. Ooijpolder-Groesbeek was het enige voorbeeldgebied dat voor de uitvoering van het plan contracten voor 30 jaar afsloot met grondeigenaren en het 'Loket Groenblauwe Diensten' zorgt voor de uitvoering van een unieke regeling. Bureau Niche verzorgt het volledige project- en procesmanagement in opdracht van Via Natura en betrokken gemeenten. Bekijk de film voor meer informatie.

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura