Portfolio

Bokashi voor bodemherstel in de landbouw

Opdrachtgever:  gemeente Berg en Dal 
In samenwerking met Via Natura, Ploegdriever en ZLTO Rijk van Nijmegen. 
Waar:  gemeente Berg en Dal 
Wanneer: 2019 - 2020 


Bloemrijke bermen, bermmaaisel, Bokashi en bodemherstel  De vier B’s leiden tot een vorm van circulaire economie op lokaal niveau. Mede naar aanleiding van de droge zomer van 2018 rees bij de ZLTO Rijk van Nijmegen de vraag: ‘kunnen we het maaisel van bermen en slootkanten niet hergebruiken? Wij willen de bodem verbeteren en daarvoor is organische stof nodig!” 

Bureau Niche heeft met instemming van Via Natura een projectplan en communicatieplan opgesteld. Het projectplan werkte tevens als vliegwiel om in de hele gemeente natuurvriendelijk bermbeheer per direct in te voeren. Vanwege de betrokkenheid van de boeren is het maaisel immers geen afvalproduct maar waardevolle grondstof. Het maaisel ondergaat een fermentatieproces en zo ontstaat een waardevol product. Zo helpen bloemrijke bermen en Bokashi mee aan bodemherstel!  

Bekijk het filmpje van Omroep Berg en Dal: https://bureauniche.nl/images/Bokashi.mp4

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38