Opdrachtgever:  gemeente Berg en Dal 

In samenwerking met Via Natura, Ploegdriever en ZLTO Rijk van Nijmegen. 

Waar:  gemeente Berg en Dal 

Wanneer: 2019 - 2020 


Bloemrijke bermen, bermmaaisel, Bokashi en bodemherstel  De vier B’s leiden tot een vorm van circulaire economie op lokaal niveau. Mede naar aanleiding van de droge zomer van 2018 rees bij de ZLTO Rijk van Nijmegen de vraag: ‘kunnen we het maaisel van bermen en slootkanten niet hergebruiken? Wij willen de bodem verbeteren en daarvoor is organische stof nodig!” 

Bureau Niche heeft met instemming van Via Natura een projectplan en communicatieplan opgesteld. Het projectplan werkte tevens als vliegwiel om in de hele gemeente natuurvriendelijk bermbeheer per direct in te voeren. Vanwege de betrokkenheid van de boeren is het maaisel immers geen afvalproduct maar waardevolle grondstof. Het maaisel ondergaat een fermentatieproces en zo ontstaat een waardevol product. Zo helpen bloemrijke bermen en Bokashi mee aan bodemherstel!  

Bekijk het filmpje van Omroep Berg en Dal:

 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura