Portfolio

Educatie en communicatie

Educatie Communicatie Illustratie

We zijn in staat om goed te luisteren en ons te verdiepen in de vraag. Bureau Niche is gewend om te werken met veel verschillende belangen, partijen en doelgroepen. Zorgvuldige communicatie en een goede timing is van groot belang in ieder proces. In veel gevallen is een communicatieplan een integraal onderdeel van onze aanpak. We merken dat bijna iedereen zich betrokken voelt bij de eigen directe omgeving. Onze aanpak heeft doorgaans een educatieve knipoog. Met onze onderwijskundige achtergrond is het een vanzelfsprekende benadering. Jong en oud worden enthousiast. Waar het uitkomt en nodig is kunnen we alles ontwikkelen dat het proces ondersteunt. Nieuwsbrieven, lesmateriaal, websites, infoborden, beleefpaden, posters, flyers. Het portfolio op deze site spreekt voor zich.

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38