In opdracht van Westtoer maken we in 2019 en 2020 vijf expedities in de Brugse Ommelanden (conceptontwikkeling, ontwerp en uitvoering). Het zijn stuk voor stuk leuke wandelrondes van enkele kilometers die speciaal bedoeld zijn voor gezinnen met jonge kinderen. Elke expeditie heeft zijn eigen thema; dieren, cultuurhistorie, archeologie, zintuigen en innerlijke balans. Onderweg worden de wandelaars verrast door uitdagende objecten soms ondersteund door een opdrachten of wat informatie. Altijd ligt de nadruk op doen en ervaren.

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura