speelnatuur

Binnenkort gaat het dan echt gebeuren.... Na enig uitstel met verschillende oorzaken zal een begin gemaakt worden aan de aanleg van het Speelbos / Cool Nature plek bij Schuytgraaf. Omdat er veel takken uit de bomen waaiden zijn ondertussen een groot deel van de populieren verwijderd. Hierdoor is een ander soort gebied ontstaan die volop speelmogelijkheden en nieuwe kansen voor de natuur biedt.

Kinderen van basisschool de Arabesk hebben erg hun best gedaan om mooie ideeen te bedenken en deze te presenteren met maquettes. Het ontwerp is ondertussen aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Met name het water met bruggetjes, stapstammen, stapstenen en eilanden speelt een grote rol in het ontwerp. De oorspronkelijk rabattenstructuur komt weer terug in het gebied. Er komt een speelplek voor de kleinste kinderen met water en zand en een mooi uitzicht over de velden eromheen. de buitenlesplek is in het bos en natuurlijk mogen overal hutten gebouwd worden. 

 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura