Nieuws

buiten spelen

Houtophaaldag Schuytgraaf

Op zaterdag 6 oktober was het gezellig druk in het Hollanderbroekbos. Iedereen mocht gratis brandhout ophalen. Twee boswachters van staatsbosbeheer en een vrijwilliger van Bureau Niche gingen de ontzettende stapels hout -die er nog lagen sinds de kap van de populieren- te lijf met kettingzagen. Al het gezaagde hout mocht meegenomen worden. 

Helaas moet er weer ingegrepen worden in de snel ontwikkelende natuur in het Speelbos. Er is in de buurt al meerdere malen munitie gevonden en we willen natuurlijk geen risico lopen dat er straks nog iets ligt wat de spelende kinderen in gevaar zou kunnen brengen. Daarom met het gebied nu gedetecteerd worden om te kijken of er nog iets in de grond zit. Zo'n machine kan niet over zulke grote houtstapels en andere obstakels heen, dus moest alles eerste geëgaliseerd worden voor het detecteren. Nu staat het er weer even kaal bij, maar in deze vruchtbare grond schiet alles gauw weer de grond uit. Als alles gedetecteerd is, zal gauw begonnen worden met het graven van de watergang rondom en de geulen in het gebied. volgend voorjaar hopen we dan echt klaar te zijn!

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38