buiten spelen

Op zaterdag 6 oktober was het gezellig druk in het Hollanderbroekbos. Iedereen mocht gratis brandhout ophalen. Twee boswachters van staatsbosbeheer en een vrijwilliger van Bureau Niche gingen de ontzettende stapels hout -die er nog lagen sinds de kap van de populieren- te lijf met kettingzagen. Al het gezaagde hout mocht meegenomen worden. 

Helaas moet er weer ingegrepen worden in de snel ontwikkelende natuur in het Speelbos. Er is in de buurt al meerdere malen munitie gevonden en we willen natuurlijk geen risico lopen dat er straks nog iets ligt wat de spelende kinderen in gevaar zou kunnen brengen. Daarom met het gebied nu gedetecteerd worden om te kijken of er nog iets in de grond zit. Zo'n machine kan niet over zulke grote houtstapels en andere obstakels heen, dus moest alles eerste geëgaliseerd worden voor het detecteren. Nu staat het er weer even kaal bij, maar in deze vruchtbare grond schiet alles gauw weer de grond uit. Als alles gedetecteerd is, zal gauw begonnen worden met het graven van de watergang rondom en de geulen in het gebied. volgend voorjaar hopen we dan echt klaar te zijn!

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura