Nieuws

aanleg speelbos

Start inrichting Avonturenbos Groesbeek

Op dinsdag 16 oktober is aannemersbedrijf Vrij in Hout begonnen met de inrichting van het Avonturenbos in Groesbeek. De werkzaamheden in het bos zijn naar verwachting eind 2012 afgerond. In het voorjaar 2013 wordt het Avonturenbos feestelijk geopend.

 

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat kinderen de natuur op een speelse manier kunnen beleven. De organisatie stelt graag ca. 2 hectare van het Groesbeekse Bos beschikbaar om het Avonturenbos voor de wijk te realiseren. In het Avonturenbos mogen kinderen buiten de paden komen en lekker spelen en ravotten. Niet alleen op speeltoestellen, maar ook met natuurlijke attributen waarbij ze hun fantasie kunnen gebruiken. Ze kunnen er met takken slepen, klimmen en klauteren en hutten bouwen. Daarmee wordt de natuurbeleving vergroot en buitenspelen en bewegen gestimuleerd.

Het Avonturenbos is een initiatief van Staatsbosbeheer, de gemeente Groesbeek, MEC Nijmegen, woningcorporatie Oosterpoort, Stichting Welzijn Groesbeek (SWG), Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) en openbare basisisschool Sionsheuvel. Diverse andere organisaties en bewoners zijn er inmiddels ook bij betrokken. Een projectgroep waarin deze organisaties zijn vertegenwoordigd hebben samen de Stichting Avonturenbos Groesbeek opgericht. Het Avonturenbos is mogelijk gemaakt door subsidies van Leader (Europese subsidie), het Oranje Fonds en Jantje Beton en bijdragen van de gemeente Groesbeek, Staatsbosbeheer, Oosterpoort en WMG.

 

 

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38