Nieuws

Cool Nature

Cool Nature Community

De Cool Nature Community dag op 8 november was een groot succes. Er waren vertegenwoordigers van gemeentes, provincie, bewonersverenigingen, beheerders, Staatsbosbeheer en projectleidiers. Voor- en nadelen, problemen en oplossingen, ideeë n en suggesties werden volop besproken en uitgewisseld.

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38