speelnatuur

Het project 'Fort Luna Onderneemt' is in december afgesloten met een drukbezocht ondernemersontbijt. Wat een enthousiasme en wat een leuke ideeën kwamen daaruit! In het project ging het erom de mogelijkheden te onderzoeken van een ondernemer in de speeltuin die ervoor zorgt dat er genoeg aanloop blijft, ook als er bezuinigd wordt op speeltuinwerkers. Dit in opdracht van welzijnsorganisatie Portes.

Het idee was dat de buurt meer betrokken zou worden met de plek en de aanloop groter zou worden. Organisaties, bewoners, ondernemers, plannen en mogelijkheden rond deze bouwspeeltuin zijn onderzocht, gecombineerd, bij elkaar gebracht en in kaart gebracht. Ook zijn inspirerende projecten geanalyseerd om te kijken wat je hiervan zou kunnen leren. Portes pakt het nu zelf weer op en gaat de plannen met een aantal partijen verder uitwerken. We hopen dat het een mooi vervolg krijgt! 

 

 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura