speelnatuur

Op 23 mei vond het slotsymposium van Cool Nature plaats, met een terug- en een vooruitblik. We vierden de successen van de afgelopen jaren; 12 avontuurlijke, uitdagende speelplekken in Gelderland waar jong en oud elkaar ontmoeten. En we bereidden ons voor op wat nog komen gaat.

 

De deelnemers waren op allerlei manieren betrokken bij de Cool Nature plekken; van gedeputeerde tot uitvoerder, van dorpsbelang tot ambtenaar, van grondeigenaar tot NME medewerker. Micha de Winter gaf aan waarom deze speelplekken zo ontzettend belangrijk zijn vanuit de pedagogische visie. De plekken dragen bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen en daarmee aan de 'civil society' waarin samenwerking centraal staat. In 3 workshops werden bepaalde aspecten van Cool Nature belicht en konden ervaringen uitgewisseld worden. Beheer en betrokkenheid waren terugkerende thema's. Bureau Niche heeft de website www.coolnature.nl overgenomen en we hopen op een voortzetting in de toekomst. In september wordt in elk geval een excursie georganiseerd langs een aantal speelplekken. 

Door de vele belangstellenden werden ervaringen uitgewisseld, inspiratie gedeeld en tips gegeven. Kortom een gezellige, nuttige en vruchtbare ochtend!

 

 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura