Dit speelbos (3 hectare groot,) ligt op 100 meter van de wijk Schuytgraaf van Park Lingezegen. Dat is een landschapspark in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen. Het was een populieren broekbos. De populieren zijn grotendeels weggehaald en daarvoor in de plaats zijn tal van inheemse bomen en struiken geplant. De broekbosstructuur hebben we versterkt door de geulen te verdiepen en de heuvels te verhogen. De A-watergang die om het terrein stroomt is afgetakt en stroomt nu deels door het speelbos. Parallel aan elkaar lopen drie prachtige geulen met vlakke oevers door het gebied. De oevers zijn ingezaaid met gevarieerde bloemenmengsels. Op sommige plekken waan je jezelf in een rivierdelta. Eilanden, stroompjes, overgangen, alles zit erin. Kinderen van basisschool de Arabesk hebben meegedacht over de inrichting. Onder andere een heel bijzonder openluchtklaslokaal en tal van oversteekjes over de geulen. En verder nodigt het terrein uit om eindeloos zelf bruggetjes over het water te maken en hutten te bouwen. 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura