Portfolio

Beleefroute Kruiskerke

Beleefroute Kruiskerke

Ontwerp en aanleg van vijf verschillende uitdagende en informatieve expedities in vijf gemeenten in de Brugse Ommelanden.

Elke route heeft een thema van dieren tot cultuurhistorie en zijn vol met verrassingen; denk hierbij aan uitdagende hindernissen, maar ook aan opdrachten en leuke informatie. In de gemeente Kruiskerke staan de fysieke uitdagingen centraal. Opdrachtgever Westtoer (2019). 


 Download het productblad voor meer informatie. 

Download het Productblad

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38