Ontwerp en aanleg van vijf verschillende uitdagende en informatieve expedities in vijf gemeenten in de Brugse Ommelanden.

Elke route heeft een thema van dieren tot cultuurhistorie en zijn vol met verrassingen; denk hierbij aan uitdagende hindernissen, maar ook aan opdrachten en leuke informatie. In de gemeente Kruiskerke staan de fysieke uitdagingen centraal. Opdrachtgever Westtoer (2019). 


 Download het productblad voor meer informatie. 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura