Portfolio

Beleefroute Menas

Beleefroute Menas

In opdracht van Westtoer maken we vijf expedities in de Brugse Ommelanden (conceptontwikkeling, ontwerp en uitvoering).

Elke expeditie heeft zijn eigen thema; dieren, cultuurhistorie, archeologie, zintuigen en innerlijke balans. Onderweg worden de wandelaars verrast door uitdagende objecten soms ondersteund door een opdrachten of wat informatie. Altijd ligt de nadruk op doen en ervaren.

Bij het klooster Menas is het thema van de route: in evenwicht komen en aandacht voor je omgeving. Je start met de balansmeter om te zien hoe het ervoor staat. Vervolgens loop je de route waarna je aan het eind nogmaals kunt testen of je balans erop vooruit is gegaan. Een mooie, speelse en rustgevende route die samen met Vrij in Hout en Jeroen Charpentier is gebouwd.


 Download het productblad voor meer informatie. 

 

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38