In het voorjaar 2010 hebben we met een deel van het team een aantal voorbeeldprojecten bezocht. Daar is de basis gelegd voor een groen en avontuurlijk speelterrein voor de hele buurt. Het team, de kinderen en de buurt hebben meegedacht en meegewerkt. Het ontwerp viel in de prijzen bij Jantje Beton. Mede door die bijdrage van € 50.000 is het ontwerp vrijwel in zijn geheel gerealiseerd. Het terrein heeft een functie in het onderwijs (theater, lesplek) en wordt een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Het ontwerp is na tussenstappen positief ontvangen door de buurt. In mei 2011 is het terrein geopend.

Opdrachtgever OBS Harlekijn ism gemeente Venlo 
Waar Ganzerikstraat in Blerick 
Wanneer 2010-2011

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura