Portfolio

OBS Harlekijn

In het voorjaar 2010 hebben we met een deel van het team een aantal voorbeeldprojecten bezocht. Daar is de basis gelegd voor een groen en avontuurlijk speelterrein voor de hele buurt. Het team, de kinderen en de buurt hebben meegedacht en meegewerkt. Het ontwerp viel in de prijzen bij Jantje Beton. Mede door die bijdrage van € 50.000 is het ontwerp vrijwel in zijn geheel gerealiseerd. Het terrein heeft een functie in het onderwijs (theater, lesplek) en wordt een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Het ontwerp is na tussenstappen positief ontvangen door de buurt. In mei 2011 is het terrein geopend.

Opdrachtgever OBS Harlekijn ism gemeente Venlo 
Waar Ganzerikstraat in Blerick 
Wanneer 2010-2011

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38