Portfolio

groene buitenruimte

KDV Plesant

Na het succes van de natuurtuin op de voorbeeldlocatie de Rank in Schiedam zijn de andere locaties van Kinderopvang Mundo aan de beurt. De kinderdagverblijven Plesant en de Kindertuin zijn de eerste locaties die aangepakt worden. Beiden hebben een kleine buitenruimte die zeer intensief gebruikt wordt.Plesant is wel aan twee kanten ingesloten door gebouwen, maar achterin is er wel uitzicht op een mooie waterkant. De Pedagogisch medewerkers hebben hun wensen doorgegeven waarbij vooral de volgende 4 aspecten naar voren kwamen; Prikkelen fantasie, Bewegingsvrijheid, Ontdekken, ervaren en leren, Ontspanning. Het budget is beperkt maar door de fijne samenwerking met hovenier Ilya Toornvliet is er toch veel mogelijk. Er is een babypkeje gekomen, een heuveltje, zandspeelplek en struiken om je te verstoppen. Het oude glijbaantje is omgebouwd tot een uitdagend speelobject. 

Opdrachtgever: Kinderopvang Mundo
Waar: Ridderkerk
Wanneer: najaar 2011

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38