groene buitenruimte

Na het succes van de natuurtuin op de voorbeeldlocatie de Rank in Schiedam zijn de andere locaties van Kinderopvang Mundo aan de beurt. De kinderdagverblijven Plesant en de Kindertuin zijn de eerste locaties die aangepakt worden. Beiden hebben een kleine buitenruimte die zeer intensief gebruikt wordt.Plesant is wel aan twee kanten ingesloten door gebouwen, maar achterin is er wel uitzicht op een mooie waterkant. De Pedagogisch medewerkers hebben hun wensen doorgegeven waarbij vooral de volgende 4 aspecten naar voren kwamen; Prikkelen fantasie, Bewegingsvrijheid, Ontdekken, ervaren en leren, Ontspanning. Het budget is beperkt maar door de fijne samenwerking met hovenier Ilya Toornvliet is er toch veel mogelijk. Er is een babypkeje gekomen, een heuveltje, zandspeelplek en struiken om je te verstoppen. Het oude glijbaantje is omgebouwd tot een uitdagend speelobject. 

Opdrachtgever: Kinderopvang Mundo
Waar: Ridderkerk
Wanneer: najaar 2011

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura