groen schoolplein

In Blerick wordt in 2012 een nieuwe brede school gebouwd. Bureau Niche is in maart 2011 gestart met het ontwerp van de buitenruimte om dit nieuwe gebouw heen. Het terrein zal openbaar toegankelijk worden en dient zijn parkfunctie te behouden. Uitgangspunten zijn: duurzaamheid, natuurbeleving, spel en ontspanning en ontmoeting. Het dient een plek te worden waar alle gebruikers van het gebouw en de omwonenden zich prettig voelen. Dat betekent in de praktijk: goede communicatie met alle partijen, samen kijken naar ieders mogelijkheden en wensen en het overbrengen van onze visie op een natuurlijk speelterrein. Alle eindgebruikers zijn betrokken bij het proces. Met de toekomstige gebruikers zijn we op excursie geweest naar een aantal voorbeelden in Maastricht. Daar is de basis gelegd voor een gemeenschappelijke visie op het buitenterrein. Kinderen hebben na wat ontwerplessen maquettes gebouwd. Met buurtbewoners is verschillend keren gesproken evenals met de commissie Ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Venlo.

Opdrachtgever Gemeente Venlo 
Waar Blerick, Vossenerlaan 
Wanneer 2011-2012

 

 

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura