Portfolio

groene buitenruimte

KDV de Kindertuin

Ook kinderdagverblijf de Kindertuin in Rotterdam kreeg een natuurlijke buitenruimte in navolging van de Rank. Net als Plesant heeft de Kindertuin een kleine buitenruimte die zeer intensief gebruikt wordt. De hoge flat die ernaast ligt maakt dat het nog kleiner oogt. Wel is er al een hoekje met bomen die al intensief gebruikt wordt. De medewerkers wilden een tuin waar kinderen de natuur kunnen ontdekken, waar mogelijkheid is voor sociale en motorische ontwikkeling en ze hun energie kwijt kunnen. Ook deze plek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met hovenier Ilya Toornvliet. Achterin is een veilig babyplekje waar je langs een mooi kronkelpad kan komen, en verder kan er nog gefietst worden, gespeeld met zand, geklommen en de glijbaan is bewaard, zij het in iets andere vorm. 

Opdrachtgever: Kinderopvang Mundo
Waar: Rotterdam
Wanneer: najaar 2011

Bureau Niche brengt buiten dichterbij

Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en de natuurlijke omgeving.

Werkterrein

Groene schoolpleinen, speelnatuur, dorps- en stadsparken, recreatie, landelijk gebied.

Deskundigheid

Advisering, ontwerp en realisatie, communicatie, procesmanagement, participatie en educatie.

Contactgegevens

Bureau Niche
Meerwijkselaan 25
6564 BS Heilig Landstichting

T: 024 388 86 94
M: 06 238 215 38