groene buitenruimte

Ook kinderdagverblijf de Kindertuin in Rotterdam kreeg een natuurlijke buitenruimte in navolging van de Rank. Net als Plesant heeft de Kindertuin een kleine buitenruimte die zeer intensief gebruikt wordt. De hoge flat die ernaast ligt maakt dat het nog kleiner oogt. Wel is er al een hoekje met bomen die al intensief gebruikt wordt. De medewerkers wilden een tuin waar kinderen de natuur kunnen ontdekken, waar mogelijkheid is voor sociale en motorische ontwikkeling en ze hun energie kwijt kunnen. Ook deze plek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met hovenier Ilya Toornvliet. Achterin is een veilig babyplekje waar je langs een mooi kronkelpad kan komen, en verder kan er nog gefietst worden, gespeeld met zand, geklommen en de glijbaan is bewaard, zij het in iets andere vorm. 

Opdrachtgever: Kinderopvang Mundo
Waar: Rotterdam
Wanneer: najaar 2011

Logo BureauNiche Logo CoolNatureLogo ViaNatura